Služby

Prodej nemovitosti

 1. Tržní analýza nemovitosti a návrh optimální ceny
 2. Efektivní nafocení nemovitosti
 3. Zveřejnění inzerce na hlavních realitních portálech
 4. Organizace prohlídek
 5. Právní služby - příprava veškeré smluvní dokumentace 
 6. Předání nemovitosti včetně přípravy předávacího protokolu
 7. Poprodejní servis (včetně možnosti poradit jaké jsou následné daňové povinnosti) a dohled nad plněním všech smluvních/právních kroků.

Nákup nemovitosti

 1. Vyhledávání vhodné nemovitosti včetně kontroly z pohledu jejího zatížení věcným břemenem, exekucí nebo jiných právních vad
 2. Organizace prohlídek
 3. Právní služby - příprava veškeré smluvní dokumentace
 4. Případné zajištění hypotéky
 5. Předání nemovitosti včetně přípravy předávacího protokolu
 6. Poprodejní servis včetně poskytnutí kompletní informace o daňových povinnostech.

Pronájem nemovitosti

 1. Efektivní nafocení nemovitosti
 2. Zveřejnění inzerce na hlavních realitních portálech
 3. Organizace prohlídek
 4. Doporučení vhodného nájemníka (prověření rizikovosti - dluhy/exekuce, reference)
 5. Právní služby - příprava veškeré smluvní dokumentace
 6. Předání nemovitosti včetně přípravy předávacího protokolu
 7. Poprodejní servis (např. připomenutí končící smlouvy, příprava dodatku smlouvy nebo výpovědi, ... )

Hledání nemovitostí k pronájmu

 1. Vyhledávání vhodných nemovitostí, včetně osobní prohlídky
 2. Představení nemovitostí (fotodokumentace, podmínky,...)
 3. Prověření pronajímatele (vlastnictví, rizikovost, reference)
 4. Organizace prohlídek
 5. Efektivní prezentace vašeho zájmu pronajímateli
 6.  Právní služby - příprava veškeré smluvní dokumentace
 7. Předání nemovitosti včetně přípravy předávacího protokolu
 8. Poprodejní servis (např. připomenutí končící smlouvy, příprava dodatku smlouvy nebo výpovědi, ...).

Další služby

 1. Návrh optimální prodejní/kupní ceny na základě cenové analýzy.
 2. Zajištění znaleckého posudku nebo PENB (průkazu energetické náročnosti budov).
 3. Zajištění pasportu nemovitosti (zjednodušená stavební dokumentace, pokud se původní nedochovala)
 4. Zajištění hypotéky, pojištění.
 5. Zajištění vyklizení nemovitosti.